1397/01/11 23:39:32

تعمیرکار آسانسور

آسانسور وسیله ای است که شروع حرکت آن با کاربر ولی کنترل حرکت آن خارج از کنترل کاربر میباشد فلذا ایمنی آن مبحثی است که به جد باید به آن توجه داشت.

در صورتی که آسانسوری ایمنی های مربوط به استاندارد را دارا باشد میتوان به آن اطمینان کرد عموما زمانی حادثه ای اتفاق میافتد که آسانسور از حالت استاندارد خارج شود.

آمارها نشان میدهند حوادث زمانی اتفاق میافتد که تعمیر کار ناشی آسانسور را دست کاری کرده باشد، تعمیرکارهای ناشی توانایی تنظیم آسانسور را ندارند و با از بین بردن مدار ایمنی آسانسور را از حالت استاندارد خارج میکنند.

شرکت الفارس با دارا بودن سرویسکاران حرفه ای و آموزش دیده در تهران و کرج آرامش خاطر را برای شما فراهم میکنند.

در صورتی که نیازمند خدمات سرویس آسانسور هستید با ما تماس بگیرید.