آسانسور کارگاهی

در کارگاهای ساختمانی جهت سهولت جابه جایی مصالح از بالا بر کارگاهی استفاده میشود  ، این بالابره معمولا" از یک موتور وینچ با یک رشته سیم بکسل تشکیل شده به همین علت به هیچ عنوان از ایمنی کافی برخوردار نیست.